Hộp đựng nước rửa tay treo tường

Hộp đựng nước rửa tay treo tường

Hộp đựng nước rửa tay treo tường nhựa ABS, nhựa ABS mạ Crom, Inox

Hộp đựng sữa tắm treo tường nhựa ABS, nhựa ABS mạ Crom, Inox

Hộp đựng dầu gội treo tường nhựa ABS, nhựa ABS mạ Crom, Inox

Hộp đựng nước rửa tay treo tường đôi (hộp kép, 2 ngăn) nhựa ABS, nhựa ABS mạ Crom, Inox

Hộp đựng sữa tắm treo tường đôi (hộp kép, 2 ngăn) nhựa ABS, nhựa ABS mạ Crom, Inox

Hộp đựng dầu gội treo tường đôi (hộp kép, 2 ngăn) nhựa ABS, nhựa ABS mạ Crom, Inox

Hộp đựng nước rửa tay treo tường ba (3 ngăn) nhựa ABS, nhựa ABS mạ Crom, Inox

Hộp đựng sữa tắm treo tường ba (3 ngăn) nhựa ABS, nhựa ABS, nhựa ABS mạ Crom, Inox

Hộp đựng dầu gội treo tường ba (3 ngăn) nhựa ABS, nhựa ABS mạ Crom, Inox

Dung tích: 200ml, 250ml, 400ml, 500ml, 800ml, 1000ml