Nhà cung cấp xe dùng trong khách sạn, tòa nhà

Xe dọn buồng phòng, Xe làm buồng phòng

Xe giặt là, xe chở đồ bẩn khách sạn

Xe đẩy hành lý hay còn gọi là xe chở hành lý

Xe vắt móp hay xe ép nước bẩn. Xe vắt móp đôi, xe vắt móp đơn, xe nước bẩn đôi, xe ép nước bẩn đơn. Có các loại từ 36 lít đến 60 lít

 

 


Loading

Email: hungphultd1@gmail.com

024.6681.1199

0934.968.758

098.622.6638

0988.705.939